Category Archives: อินเทอร์เน็ต

หน้าที่ต้องปฏิบัติของทหารจะออกทำการฝึกราชการสนามหรืออยู่ในสนามรบ

17

เมื่อทหารจะออกทำการฝึกราชการสนามหรืออยู่ในสนามรบก็ตาม ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้ ทหารจะออกนอกแถวโดยไม่ได้รับคำสั่งไม่ได้เป็นอันขาด โอกาสที่หลงกรมกองของตนถ้าพบกรมกองทหารที่อื่น ต้องเข้ารายงานและฟังการบังคับบัญชา ทำการร่วมรบกับหน่วยที่ตนรายงาน และขอให้ผู้ที่ตนรายงานนั้นเขียนหนังสือรับรองไว้ด้วยและถ้าพบกรมกองเดิม ต้องรีบกลับทันที ต้องฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และต้องเชื่อฟังนายทหารอื่น ๆ ถึงมิใช่เป็นผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ เช่น เมื่อรอเข้าสนาม หรือผู้ทำการแทนต้องพร้อมที่จะรบเสมอ อาวุธและกระสุนอย่าให้สูญหายและขาดมือ

อย่ายิงกระสุนให้เปลืองโดยเปล่าประโยชน์ จงถนอมกระสุนและทำการยิงให้ได้ผลต้องยิงให้แม่นยำทุก ๆ นัด อย่ายิงโดยหวังผลเป็นส่วนรวม อย่ายิงอย่างเดาสุ่มต้องสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างจริงใจดังเพื่อนร่วมตายต้องอดทนกล้าหาญไม่คิดถึงความเหนื่อยยาก ไม่ยอมแพ้ข้าศึกง่าย ๆ อย่าหลีกเลี่ยงออกนอกแถวโดยอุบายต่าง ๆ ซึ่งแสดงว่าเป็นคนขลาด เช่นการนำคนเจ็บป่วยออกนอกกองรบ จะทำได้ก็เพียงพาเข้าหาที่กำบังใกล้เคียงเท่านั้น อย่าใจดีกับข้าศึกที่มีอาวุธและต่อสู้กับเรา แต่ถ้าข้าศึกยอมแพ้หรือบาดเจ็บไม่ต่อสู้เราต้องมีใจกรุณาฐานะเพื่อนมนุษย์อย่าเกี่ยวข้องกับข้าศึกเป็นอันขาดยกเว้นแต่ผู้เจรจาศึก ผู้สวามิภักดิ์ ผู้บาดเจ็บ เกี่ยวข้องได้

ขณะอยู่ในสนามรบต้องไม่โฆษณาข่าวร้ายหรือแสดงกิริยาให้หวาดกลัว ตื่นเต้น ซึ่งจะทำให้เกิดเสียกำลังใจในหมู่ทหารถ้าถูกอาวุธข้าศึกไม่ควรร้องเอะอะโวยวาย หรือ ถ้าบาดเจ็บแต่เพียงเล็กน้อย  ไม่ควรไปที่พยาบาลเลยทีเดียว ควรทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน แล้วทำการรบต่อไปทหารทุกคนต้องรู้สึกว่าในเวลาทำการรบนั้น  เราได้พลีชีพเพื่อประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์แล้ว ทุกคนไม่ต้องกลัวตายถ้าเกิดท้อถอยขึ้นในเวลารบ ให้คิดถึงประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญและมองดูตัวคนที่เคารพมากที่สุดแล้วทำตามเขา อย่ายอมแพ้ สู้ตายดีกว่ายอมเป็นเชลยในเวลารบ ห้ามมิให้ทหารคนใดถอยลงมาข้างหลังโดยมิได้รับคำสั่งเป็นอันขาด (เว้นแต่เพื่อใช้ภูมิประเทศ) และห้ามมิให้เลิกทำการรบหรือละทิ้งที่มั่น โดยมิได้รับคำสั่งอย่างแน่ชัดเป็นอันขาด

เมื่อทหารถูกจับเป็นเชลยต้องไม่ตอบคำถามใด ๆ แก่ข้าศึกนอกจากยศ นาม  เครื่องหมายประจำตัวเท่านั้น การไม่ตอบปัญหาอย่างอื่นย่อมเป็นเกียรติศักดิอันหนึ่งของทหารต้องปกปิดเหตุการณ์ฝ่ายเรามิให้ข้าศึกทราบ ต้องระวังเอกสาร หรือจดหมายส่วนตัวก็มิให้ตกถึงมือข้าศึกเป็นอันขาด ถ้าทราบเหตุการณ์ข้าศึกต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เมื่อ ผบ.หมู่ หรือ รองผบ.หมู่ ทำการรบไม่ได้หรือตาย ทหารที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นผู้กล้าหาญและมีความสามารถจะต้องรีบเข้าทำหน้าที่แทนต่อไปทันที การหันหลังให้ข้าศึกให้โทษร้ายแรงที่สุด เพราะข้าศึกทำอันตรายเราได้ฝ่ายเดียว

หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาในการปกป้องชายดาน

หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วย

– DIVISION MARINE RECON หน่วยมารีนรีคอน เป็นหน่วยรบพิเศษของนาวิกโยธิน ภารกิจหลักคือการลาดตระเวนระยะไกล หาข่าวกรองให้กับหน่วยย่อยในสนามรบ ประกอบไปด้วยสไนเปอร์ที่สามารถยิงปืนเล็กระยะไกลได้อย่างแม่นยำ

– Air Force Special Operations Weatherman หน่วยพยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาทางการทหาร เป็นหน่วยย่อยภาคพื้น สังกัดกองทัพอากาศ US Air Force สามารถพยากรณ์อากาศในระหว่างการต่อสู้กับศัตรูฝ่ายตรงข้ามในสนามรบอย่างแม่นยำ เพื่อการโจมตีเป้าหมายทางอากาศต่างๆ
– USMC The Air Naval Gunfire Liaison Company กองร้อยประสานการโจมตีทางอากาศ / ANGLICO เป็นหน่วยซึ่งประกอบด้วยนาวิกโยธินและทหารเรือสำหรับติดต่อประสานการยิงสนับสนุนและการโจมตีทางอากาศเป้าหมายบนฝั่ง คล้ายกับหน่วยเสริมกำลังรองจากหน่วยซีล เนื่องจากหน่วยนี้ไม่สามารถออกปฏิบัติการได้ทันทีเหมือนหน่วยซีล
– Air Force Combat Controllers หน่วยประสานข่าวกองทัพอากาศ ที่เชี่ยวชาญทางการแทรกซึมหาข่าวในเขตของฝ่ายตรงข้าม เพื่อส่งพิกัดเป้าหมายและขอสนับสนุนการยิงระเบิดบอมบ์ทางอากาศต่อไป
– Army ‘Combined Applications Group’ ดลต้า ฟอร์ซ คือชื่อใหม่ของหน่วยนี้ เปรียบเป็นนักรบแชมป์เฮฟวี่เวท ปฏิบัติการเหนือปฏิบัติการ
– Marine Corps Force Reconnaissance กองลาดตระเวน ทำหน้าที่ลาดตระเวนหลังแนวข้าศึก ร่วมถึงเป็นหน่วยที่มีความสามารถในการปฏิบัติการทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุต่างๆขึ้น หลีกเลี่ยงการปะทะ รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ไม่ว่าจะปฎิบัติการอยู่บนบกหรือในน้ำ
– The Maritime Raid Force — MRF หน่วยจู่โจมทางทะเลของกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาโจรสลัดทางทะเลโดยคัดเลือกผู้ร่วมทีมจากกองทัพเรือและนาวิกโยธิน ทีม MRF เป็นหน่วยผสมจากหน่วยต่างๆ ทั้งจากซีล รีคอน สไนเปอร์ หน่วยรบพิเศษสะเทินน้ำสะเทินบก
– US Army Rangers หน่วยทหารราบของกองทัพบกสหรัฐ ภารกิจที่มอบให้อาจจะนอกเหนือจากที่ทหารราบทั่วๆไปปฎิบัติ และกำลังพลที่บรรจุลง จะได้รับการฝึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฎิบัติที่พิเศษกว่าทหารราบมาตรฐาน มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง เชี่ยวชาญในการต่อสู้ การโจมตีด้วยพลร่มและการโจมตีทางอากาศ และมีขีดความสามารถในการปฎิบัติการร่วมกับหน่วยรบพิเศษต่างๆ
– Marine Scout Snipers พลซุ่มยิงลาดตระเวน พลซุ่มยิงมีความเชี่ยวชาญในการลาดตระเวนและแม่นยำในการยิงเป้าหมายที่สำคัญ โดยเป้าหมายไม่สามารถล่วงรู้ได้เลย หน่วยนี้ไม่ใช่หน่วยรบสุดยอดแต่การสู้รบทางการทหารในการบุกทุกครั้งจะขาดพลซุ่มยิงไม่ได้

ผลทางสงครามของ “สหรัฐฯ” ทหารและ กองกำลังของ “โลก เสรี” ในเวียดนาม

พันธมิตรของ “สหรัฐอเมริกา” กับคอมมิวนิสต์รัฐได้มีชื่อ “พลังฟรีทั่วโลกทหาร” ด้วย การโกหกนี้ “สหรัฐอเมริกา” มีส่วนร่วมครึ่งหนึ่งของโลกภายในต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตน แม้แต่ “ประเทศที่ไม่พัฒนา” ได้ให้ทหารในขณะที่ประชากรเหล่านั้นอาจมีการใช้เงินที่ดีจริงๆสำหรับโครงการ ประชา กัมพูชา ได้จัดสรร “เขมรกองกำลังติดอาวุธแห่งชาติ” ซึ่งได้รับการฝึกฝนโดย “สหรัฐ” กองกำลังพิเศษ (USSF) ทหาร ออสเตรเลีย ที่เกิดขึ้น “ออสเตรเลียทีมกองทัพฝึกอบรม, เวียดนาม” (AATTV), ฝึกอบรมกองทัพเวียดนามใต้ โดยทั่วไปชาว ออสเตรเลีย ถูกเรียกว่า “Aussies” (คลาร์ก, p.38) ออสเตรเลีย “พลเรือน” Irregular กลุ่มพลเรือนกลาโหม “(CIDG) มีงานลาดตระเวนและเทคนิคการตรวจสอบ. บริการอากาศออสเตรเลีย (SAS) และ AATTV กำลังสนับสนุนการทำงานของ” US กองกำลังพิเศษ “(USSF) . ในปี 1965 ออสเตรเลียส่ง “กองทหารออสเตรเลีย” สำหรับบริการในเวียดนามใต้กองทัพในฐานะ “กองเรือรบออสเตรเลีย 1” (คลาร์ก, p.38). หน่วยสุดท้ายของ AATTV กำลังจะออกจากเวียดนามในเดือนธันวาคม 1972

ใน ปี 1964 นิวซีแลนด์จะส่งที่ปรึกษากลุ่มเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปยังประเทศเวียดนามและจากนั้นหน่วยของ “ปืนใหญ่พระราชนิวซีแลนด์” ตามและต่อมาเอสเอ (“แอร์”), วิศวกรและทหารราบ กอง ร้อยรวมของนิว Zealanders และออสเตรเลียถูกสร้างขึ้นด้วย “ออสเตรเลียนิวซีแลนด์กองทัพ” (ANZAC) พลอยทั้ง 469 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทหารเสียชีวิตในเวียดนาม ชื่อเล่นสำหรับชาว นิวซีแลนด์คือ “กีวี” ในปี 1972 ทั้งหมดทหารต่อสู้ของนิวซีแลนด์ได้มาที่บ้านเพื่อนิวซีแลนด์

ฟิลิปปินส์ กับระยะทางน้อยกว่า 1,300 คนจากเวียดนามทำหน้าที่เป็นฐานหลักสำหรับ “สหรัฐฯ” กองทัพอากาศและนาวิกโยธินทางของพวกเขาไปยังประเทศเวียดนาม พวกเขายังทำ หน้าที่ เป็นสถานีบริการซ่อมแซมเรือของกองทัพเรือที่ 7 ระบอบ การปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้เฟอร์ดินานด์มาร์กอสยัง ส่งหน่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ของนักสู้สงครามวิศวกรและทหารทางการแพทย์เพื่อเวียดนามใต้เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มปฏิบัติการ 1 คนฟิลิปปินส์ หลังจากที่พ่ายแพ้ “อเมริกัน” ในเวียดนาม “US” ทหารบนฐานของฟิลิปปินส์รู้สึกอันตรายมาก

ไต้หวัน ถูกส่งกลุ่มน้อยของที่ปรึกษาทางทหาร กับเวียดนามใต้ไม่เกิน 50 คน “สหรัฐ อเมริกา” กลัวคอมมิวนิสต์จีนจึงกำลังพลจากไต้หวันถูกปฏิเสธ “สหรัฐอเมริกา” ได้ใช้ฐานไต้หวันกองทัพอากาศใน Ching Chuan Kang CCK สำหรับกองทัพอากาศของพวกเขา

ประเทศไทยเริ่มสนับสนุน “สหรัฐอเมริกา” ในปี 1964 แล้ว (นักบินและเครื่องบินรบทางอากาศ) ในภาคใต้เวียดนาม ในปี 1967 ก่อนทหารต่อสู้แบบไทยที่ถูกส่งไป Bien Hoa จังหวัดที่เรียกว่า “ของสมเด็จพระราชินีรบทีมงูเห่ากองร้อย” ใน ปี 1968 “งูเห่า” มากลับบ้านไปประเทศไทยและถูกแทนที่ด้วยกองทัพไทย “ปกองกำลัง” แพนเตอร์ Devision ดำ “. เพิ่มไปยังประเทศไทยนี้สนับสนุนกองทัพอากาศและนักบินทะเลบนเรือในทะเล. ในสิงหาคม 1971 กอง ทัพไทยเริ่มที่จะกลับมากว่า 350 ทหารไทยถูกฆ่าตายในสงครามเวียดนามประเทศไทยเช่ายังฐานกองทัพอากาศไป “สหรัฐอเมริกา”… น้ำพองโคราช Takhili, พระนคร, นครพนมจากฐานเหล่านี้ “สหรัฐ” เครื่องบินรบทางอากาศเป็น ทำ ให้เที่ยวบินของพวกเขาสำหรับการวางระเบิดและเที่ยวบินตำรวจ ทั่วเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ [มากกว่ากัมพูชา, ลาว, เวียดนาม]

วงการการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในรั้วของชาติแล้วในปัจจุบัน

9

ถ้าจะนึกถึงวงการการศึกษาเพื่อก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในรั้วของชาติแล้ว เราจะอดนึกถึงโรงเรียนนายสิบนายร้อยหลายเหล่าทัพไม่ได้ครับ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ได้สร้างนักรบ นักวางแผน ฝึกวินัยและสร้างทีมเวิร์ค เพื่อปกป้องบ้านเมืองเรามาช้านาน วันนี้ eduzones จึงมีไอเดียดีๆพาทุกคนบินลัดฟ้าสู่สหรัฐอเมริกามาทำความรู้จักกับ 10 โรงเรียนเหล่าทัพชื่อดังของสหรัฐอเมริกากัน โรงเรียนแต่ละโรงล้วนแล้วแต่สร้างบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในสหรัฐอเมริกาและเป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะผู้นำโลกในหลายประเทศอีกด้วย อยากรู้จักกันแล้วใช่ไหมมาดูกันเลย

Valley Forge Military Academy And College ก่อตั้งในปีค.ศ.1928 ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ในเขต Wayne ของรัฐ Pennsylvania สถานที่แห่งนี้อบรมบ่มเพาะนักเรียนหนุ่มตั้งแต่เกรด 7 ถึง เกรด 12 หรือถ้าเป็นบ้านเราก็เทียบได้กับระดับชั้นมัธยมศึกษานั่นเองครับ โรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่ารับนักเรียนน้อยมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับ โดยมีนักเรียนรวมกันทั้งสิ้นในปัจจุบันเพียงแค่ 600 คนเท่านั้น

US Merchant Marine Academy เป็นหนึ่งในโรงเรียนทหารเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อตั้งในปีค.ศ.1942 ในเขต Kings Point ของ New York ปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในระดับปริญญาตรีประมาณ 900 คน แต่การสอบเข้านั้นไม่ง่ายครับ เพราะการสอบเข้านั้นต้องสอบ SAT/ACT ส่งบทความแรงบันดาลใจ จดหมายรับรอง 3 ฉบับ ต้องผ่านการทดสอบด้านร่างกายและได้รับการแนะนำจากสมาชิกสภา Congress อีกด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนจากทั่วโลกกว่า 18 ชาติเข้ามาเรียนที่นี่ในหลักสูตรหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีด้าน leadership development หรือ physical and military training ชาว eduzonesคนไหนสนใจลองเข้าเว็บไซต์โรงเรียนเข้าไปศึกษาข้อมูลดูได้นะครับ

US Coast Guard Academy มีความเกี่ยวข้องกับการกู้ชีพทางทะเล โรงเรียนตั้งอยู่ใน New London ของรัฐ Connecticut และถูกจัดเป็นโรงเรียนที่เล็กที่สุดใน 5 สถาบันการบริการของรัฐ การสอบเข้าค่อนข้างมีการแข่งขันสูง โดยมีการรับเพียง 400 คน จากผู้สมัครกว่า 2,500 คนในปีที่แล้ว ผู้เข้าศึกษาที่ได้รับการตอบรับไม่เพียงแค่เป็นผู้ที่ได้รับคำแนะนำจาก U.S. member of Congress เท่านั้นแต่ต้องแข่งขันกันสอบเข้าด้วย โดยมีอัตราการรับเข้าเพียง 16% เท่านั้น

The Citadel หรือในชื่อทางการว่า “The Military College of South Carolina” เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1842 โดยรู้จักกันในฐานะโรงเรียนตำรวจ ซึ่งสอนในระดับปริญญาตรี The Citadel มีประวัติศาสตร์อันโด่งดังสมัยสงคราม Civil War ของสหรัฐอเมริกา ด้วยศิษย์เก่าที่มีบทบาททางการเมืองระดับประเทศ

การส่งกองทหารอเมริกันเข้าใกล้แนวหน้าของการสู้รบเพื่อทำหน้าที่ช่วยชี้เป้าการโจมตีทางอากาศ

32

ปัจจุบันอเมริกามีค่ายฝึกในอิรัก 4 แห่ง โดย 2 แห่งอยู่ใกล้ๆ กรุงแบกแดด แห่งที่ 3 อยู่ที่ฐานทัพอากาศในจังหวัดอันบาร์ และแห่งสุดท้ายอยู่ใกล้เมืองเออร์บิล ทางเหนือของอิรักยังไม่มีความชัดเจนว่า ค่ายฝึกแห่งใหม่ที่อาจจะพร้อมเริ่มดำเนินการในฤดูร้อนนี้ จะฝึกทหารอิรักเพื่อส่งเข้าต่อสู้กับไอเอสได้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ในปีที่แล้ว อเมริกาช่วยฝึกทหารให้อิรักได้ประมาณ 9,000 คน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดูจะแน่นอนแล้วก็คือจะไม่มีการส่งกองทหารอเมริกันเข้าไปใกล้ๆ แนวหน้าของการสู้รบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยชี้เป้าการโจมตีทางอากาศ หรือให้คำแนะนำการรบแก่หน่วยย่อยของอิรัก กระนั้น เจ้าหน้าที่อเมริกันผู้หนึ่งระบุว่า การปรับเปลี่ยนครั้งนี้อาจจะรวมถึงการเร่งรัดจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้ทหารบางหน่วยของอิรัก

ขณะอยู่ในนครเยรูซาเลมว่า ได้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อโอบามาแล้ว และชี้ว่าในขณะนี้โอบามาอาจจะต้องพิจารณาคำถามต่างๆ จำนวนหนึ่ง เป็นต้นว่า ทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานและที่อื่นๆ ในโลกจะต้องมีการเปรับเปลี่ยนกิจกรรมอย่างไรหรือไม่ หากอเมริกาเข้าร่วมในสงครามอิรักมากขึ้น เดมป์ซีย์เสริมว่า เพนตากอนยังกำลังทบทวนหนทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการโจมตีทางอากาศ ซึ่งถือเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์ของโอบามา ในการกรุยทางให้ทหารภาคพื้นดินของอิรัก สามารถเข้ายึดดินแดนคืนจากไอเอส ตัวโอบามาเองกล่าวยอมรับ สหรัฐฯยังคงไม่มี ยุทธศาสตร์ที่พร้อมสมบูรณ์ ในการฝึกกองกำลังอาวุธชาวอิรัก และเรียกร้องรัฐบาลชีอะห์เปิดทางให้อาสาสมัครชาวสุหนี่เข้าร่วมในการสู้รบกับไอเอสให้มากขึ้นเดมป์ซีย์สำทับว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โอบามาขอให้ทีมความมั่นคงแห่งชาติตรวจสอบและพิจารณาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการฝึกและติดอาวุธให้ทหารอิรัก หลังจากมีเสียงวิจารณ์แนวทางนี้ของวอชิงตัน แม้กระทั่งแอช คาร์เตอร์ รัฐมนตรีกลาโหมเองยังแสดงความเคลือบแคลง โดยแถลงว่า การที่กองทัพอิรักละทิ้งรามาดีจนไอเอสยึดไปได้อย่างไม่ยากไม่เย็นอะไรนั้น บ่งชี้ให้ว่าชาวอิรักไม่มีใจในการรบ

ภารกิจโดยทั่วไปของเหล่าทหารราบ

connon
ทหารราบ คือเหล่าทหารที่มีหน้าที่ทำการรบทางพื้นดิน นับว่าเป็นเหล่าที่มีหน้าที่สำคัญมากและเหน็ดเหนื่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการรบในรูปลักษณะใดก็ตามทหารราบต้องทำการรบตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการต่อสู้ในระยะประชิดตัวต่อตัวด้วยการใช้ดาบปลายปืนและอาวุธสั้นชนิดต่างๆเพื่อแย่งยึดพื้นที่ข้าศึกควบคุมหรือยึดครองอยู่มาเป็นของฝ่ายเราให้จงได้ สำหรับบทบาทของหน่วยทหารราบนั้นเป็นการปฎิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยุทธเคลื่อนที่เร็วทางพื้นดิน โดยใช้ยานรบทางพื้นดินและอากาศ โดยกำเนิดของทหารม้ามีลักษณะเพื่อการรบด้วยวิธีรุกเป็นหลักและดำรงคุณลักษณะได้ด้วยการใช้ยานรบอย่างชำนาญ บทบาทนี้ปฎิบัติโดยทหารม้า ในกองพลทหารราบ และหน่วยทหารม้านอกกองพลทหารราบ

การระวังป้องกัน การกระจายกำลัง การกำบัง การซ่อนพราง การลวง และการยิงข่มอาวุธข้าศึก สิ่งสำคัญที่สุดคือทหารราบต้องอยู่พ้นวิสัยการตรวจจับของฝ่ายข้าศึกให้ได้จึงจะอยู่รอดได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ทหารราบจะกลายเป้าหมายที่ล่อแหลมจากอำนาจการยิงของข้าศึกทุกชนิด และเมื่อตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายข้าศึกแล้ว ทหารราบจำเป็นต้องทำการรบแตกหัก หรือเข้าประชิดและทำลายข้าศึกซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พึงประสงค์ แต่สิ่งที่ทหารราบมีความมุ่งประสงค์อยู่ตลอดเวลาก็คือ การได้เป็นฝ่ายกำหนดตำบลและเวลาของการรบ ดังนั้นจึงต้องพิทักษ์หน่วยเอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดตำบลและเวลาของการรบได้แล้วเข้าทำการรบด้วยอำนาจกำลังรบสูงสุดและด้วยการจู่โจม

ขีดความสามารถจองทหารราบ

1. ดำเนินกลยุทธ์ภายใต้การยิงการยิงที่มีเกาะป้องกันในสนามรบ
2. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในพื้นที่หนึ่งและเข้าปะทะข้าศึกเพื่อตัดสินการรบ ณ ตำบล คับขัน
3. กระจายกำลัง และรวมกำลังอย่างรวดเร็ว
4. ทนต่อการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ได้ในระดับหนึ่ง
5. เข้าปะทะและผละจากการสู้รบกับข้าศึกได้อย่างรวดเร็ว โดยสูญเสียน้อยที่สุด
6.เข้าโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อที่มั่นข้าศึก

ขีดจำกัดของทหารราบ

1. สิ้นเปลือง สป.ต่าง ๆมาก โดยเฉพาะ สป.3 และสป.5
2. มีความต้องการในการซ่อมบำรุงสูง
3. ยานรบส่วนมากมีน้ำหนักมากจึงมีปัญหาในการขนส่ง การเคลื่อนย้าย และการปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความอ่อนนุ่ม หรือเป็นที่ลุ่มและพื้นที่ที่เป็นป่าเขา

การจัดหน่วยทหารราบ

การจัดหน่วยทหารราบในปัจจุบัน แบ่งตามลักษณะการจัดได้ ดังนี้
– จัดเป็นหน่วยระดับกองพลเรียกว่า กองพลทหารราบ
– จัดเป็นหน่วยระดับกรม เรียกว่า กรมทหารราบ
– จัดเป็นหน่วยระดับกองพัน เรียกว่า กองพันทหารราบ
– จัดเป็นหน่วยระดับกองร้อยอิสระ เรียกว่า กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน กองพลทหารราบ และกองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์

ภารกิจกองพันสุนัขทหาร

ทุกครั้งที่ได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความไม่สงบต่างๆ รวมไปถึงการเข้าจับกุมยาเสพติด และการเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย เราจะเห็นว่าการทำงานของเจ้าหน้าทหารนั้นเต็มไปด้วยอันตราย เรียกได้ว่าต้องลุ้นกันวินาทีต่อวินาที …
และท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียดนั้น เราก็จะพบว่านอกจากจะมีทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องความสงบสุขของประชาชนแล้ว ก็ยังมี “สุนัขทหาร” ที่เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังสำคัญที่ร่วมทำงานอยู่เคียงข้างทหารในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงอันตราย ถ้าหากปฏิบัติภารกิจสำเร็จทั้งทหารและสุนัขทหารก็จะปลอดภัย แต่ถ้าหากปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จ นั่นก็อาจหมายถึง “การสูญเสีย” …เมื่อทุกวินาทีของการปฏิบัติภารกิจหมายถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้นทั้งทหารและสุนัขทหารจึงต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนที่จะลงสนามปฏิบัติภารกิจจริง

กองพันสุนัขทหาร มีภารกิจอะไรที่ต้องรับผิดชอบบ้าง?
สำหรับภารกิจหลักของเหล่านักรบสายจูงผู้กล้านั้น โดยภารกิจหลักก็คือการสนับสนุนหน่วยทหารในการรบด้วยการลาดตระเวน สะกดรอย ค้นหาทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด ตรวจค้นยาเสพติดให้โทษและเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยทหารในการรักษาความปลอดภัยในที่ตั้งทางทหารและคลังยุทโธปกรณ์ ในส่วนของภารกิจป้องกันชายแดน ทางกองพันสุนัขทหารจะจัดกำลังพล

และอีกหนึ่งภาระกิจสำคัญของเหล่านักรบสายจูงก็คือ ถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย โดยจะมีชุดสุนัขรักษาความปลอดภัยสนับสนุนกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล , ชุดสุนัขทหารสนับสนุนกองพันทหารราบที่๔ กรมทหารราบที่๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ , หมวดสุนัขรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพบก , หมวดสุนัขรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ และหมวดสุนัขสนับสนุนกองพันป้องกันฐานบิน ศูนย์การบินทหารบก ในส่วนของการรักษาความมั่นคงภายใน ก็จะมีกองร้อยสุนัขทหารอโณทัย หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย ที่จะปฏบัติภารกิจในพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภารกิจที่ประชาชนพบได้บ่อยก็คือ สุนัขทหารที่ทำหน้าที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากองทัพสหรัฐฯในศตวรรษที่ 21

สหรัฐมียุทธศาสตร์ชัดเจนในการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารในภูมิภาค โดยมีแผนในช่วง 5 ปีข้างหน้าที่จะสร้างเรือรบรุ่นใหม่ 40 ลำ ในอนาคตจะมีการเพิ่มจำนวนและขนาดของการซ้อมรบในภูมิภาค และจะมีการเพิ่มการเยือนท่าเรือต่างๆของเรือรบสหรัฐ โดยภายในปี 2020 จะมีการปรับสัดส่วนกองทัพเรือของสหรัฐครั้งใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วน 50/50 เปอร์เซ็นต์ระหว่างกองกำลังในมหาสมุทรแปซิฟิกกับในมหาสมุทรแอตแลนติก แต่ในอนาคตสัดส่วนจะกลายเป็น 60% ในแปซิฟิก และ40% ในแอตแลนติก

การปรับกำลังพลแนวใหม่ของสหรัฐฯ สามารถคาดการณ์ได้ว่าเอเชียและอาเซียนในศตวรรษที่ 21 อาจกลายมาเป็นแนวสนามแห่งใหม่ที่ทำให้ทหารสหรัฐฯสามารถเจาะเกราะแทรกซึมเข้ามาโฉบเฉี่ยวโลดแล่นบนเวทีความมั่นคงประจำภูมิภาคได้อย่างแนบแน่นมากกว่าในอดีต ซึ่งก็ถือเป็นทิศทางการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากองทัพสหรัฐฯ ระหว่างห้วงปี ค.ศ.2011-2015 ที่กำหนดให้โครงสร้างกำลังรบสหรัฐฯจะต้องประกอบไปด้วยการบรรจุยุทโธปกรณ์แนวใหม่ อย่างเช่น เรือบรรทุกเครื่องบินจำนวน 10-11 ลำ กองเรือผิวน้ำขนาดใหญ่ 84-88 ลำ เรือรบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก 29-31 ลำ ตลอดจนกองบินทิ้งระเบิดระยะไกล จำนวน 5 กอง และกองบินครองอากาศขนาดใหญ่อีกราวๆ 6 กอง การรุกคืบทางการทหารของกองทัพสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการโต้กลับทางยุทธศาสตร์ขนานใหญ่จากจีน ได้ทำให้ภูมิภาคอาเซียนถูกกำหนดให้เป็นโซนบริวารหรือกระดานสัประยุทธ์ทางการทหารของสองทวิอำนาจทางการเมืองโลกอย่างชัดแจ้ง จนทำให้อาเซียนและรัฐแปซิฟิกอื่นๆ อาจดำรงสภาพเป็นเพียงแค่เขตอิทธิพลของพญาอินทรีย์กับพญามังกร

การเสริมสร้างเสถียรภาพทั่วโลกผ่านการเป็นหุ้นส่วนในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ และวางเป้าหมายปรับโฉมกำลังทหารเพื่อให้ทันกับปัญหาท้าทายในอนาคตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่สหรัฐต้องเผชิญได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในช่วงเวลา 7 ปีนับแต่แผนยุทธศาสตร์ฉบับก่อน ปัจจุบันสหรัฐประสบปัญหาท้าทายหลากหลายด้านในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งแต่การผงาดขึ้นของจีนและอินเดีย, โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ, การเปลี่ยนดุลอำนาจทางเศรษฐกิจโลก จนถึงการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรกันอย่างดุเดือด ซึ่งแผนนี้เรียกร้องให้สหรัฐปรับปรุงเสถียรภาพของโลกด้วยการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระดับกองทัพต่อกองทัพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งกับจีนและประเทศในภูมิภาคนี้

นาโนเทคโนโลยีเพื่อการทหารในการปกป้องชายแดนของสหรัฐอเมริกา

ความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยีกำลังจะทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกที่ไร้เทียมทาน ถึงแม้จีนจะไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ เพราะจีนเองก็กำลังทุ่มงบประมาณอย่างหนัก สำหรับการวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการทหารเช่นกัน แต่ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาได้ปรับบทบาทจาก “พี่ใหญ่ของโลกเสรี” มาเป็น “ตำรวจโลก” ที่ต้องรักษาความสงบสุขรอบโลก รูปแบบการจัดกำลังรบของสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนโฉมไปอย่างมาก จากการมีฐานทัพขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ มาเป็นกำลังรบขนาดเล็กลง และลอยน้ำโดยตั้งอยู่กระจัดกระจายครอบคลุมเกือบทั้งโลก กำลังรบที่เล็กลงนี้มีความคล่องตัวและเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว อีกทั้งสามารถจะไปรวมตัวยังจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เมื่อถูกเรียกใช้

เมื่อโครงการนี้พัฒนาไปถึงขีดสุด สิ่งที่ทหารราบสหรัฐจะได้รับก็คือ น้ำหนักของสัมภาระส่วนตัวจะลดลงจาก 45 กิโลเหลือแค่ 10 กิโลเท่านั้น อาวุธประจำกายที่พัฒนาขึ้นไปอีก โดยใช้นาโนวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีอำนาจการยิงสูง ชุดเกราะที่ทำจากเส้นใยนาโนที่เบาและใส่สบายแถมมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่วัดสภาพร่างกายเช่น อัตราชีพจร อุณหภูมิ ความดัน และส่งข้อมูลตรงไปที่กองบัญชาการภาคสนาม ซึ่งสามารถมอนิเตอร์สัญญาณชีวิตของทหารแต่ละนาย มีนาโนเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจสอบสารเคมีและเชื้อโรค ชุดทหารอัจฉริยะเหล่านี้ฝังคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมโยงสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยเส้นใยที่นำไฟฟ้าทักทอไปพร้อมกับใยผ้า มีระบบระบายความร้อนแบบเทอร์โมอิเล็กตริก ทำให้นักรบเหล่านี้สามารถปฏิบัติการในทะเลทรายตลอดวันได้โดยไม่เหนื่อยเพลีย ภายนอกของชุดมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพของแสงรอบข้าง และจะปรับชุดให้สามารถพรางตัวได้ เช่น หากอยู่ในหิมะจะเป็นสีขาว ในป่าจะมีสีเขียว เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นชุดที่ทำความสะอาดตัวเองได้ ไม่เปื้อนเลนหรือโคลน เหมือนใบบัวที่ไม่เปียกน้ำและสะอาดใสปิ๊งตลอดเวลา อุปกรณ์ทุกอย่างได้พลังงานมาจากแบตเตอรีความจุสูงน้ำหนักเบาที่ทำจากวัสดุนาโน โดยจะประจุไฟเข้าไปเก็บในเวลากลางวันโดยใช้เซลล์สุริยะ โดยขณะนี้ทางเพนตากอนได้ทดลองเซลล์สุริยะแบบพลาสติกที่พับเก็บได้ในภาคสนามแล้ว ลักษณะเหมือนม่านบังแดดหน้ารถ หมวกทหารก็จะเปลี่ยนไป จากหมวกเหล็กที่แสนจะธรรมดา มาเป็นหมวกที่มีฝาครอบเหมือนหมวกกันน็อกของสิงห์นักบิด หากแต่หมวกทหารใบนี้นอกจากจะกันกระสุนแล้ว ฝาครอบยังเป็นเสมือนจอดิสเพลย์ที่แสดงผลข้อมูลที่ทหารจำเป็นต้องรู้ โดยสามารถควบคุมด้วยเสียงพูด มีอุปกรณ์มองเห็นด้วยรังสีอินฟาเรดสำหรับเวลากลางคืน ยานพาหนะที่จะนำทหารหน่วยนี้ไปรบก็จะมีความพิเศษกว่าตรงที่ ยานเหล่านี้ติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้รอบทิศทาง ถ้ามีการจู่โจมจากอาวุธจรวดก็สามารถตอบโต้โดยอัตโนมัติด้วยการยิงกระสุนที่สามารถแตกสะเก็ดเพื่อทำลายจรวดที่พุ่งเข้ามาก่อนจะถึงพาหนะ วัสดุที่ใช้ทำเกราะก็หนีไม่พ้นวัสดุที่ใช้ส่วนผสมของท่อนาโนคาร์บอนที่มีความแข็งแกร่งสูงมาก

ทอ.อเมริกา ทดลองให้ทหารใช้เทคโนโลยีกูเกิลกลาสในการรบ

กองทัพสหรัฐอเมริกานับเป็นหนึ่งในกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในแง่ยอดกำลังพล กำลังพลได้มาจากอาสาสมัครจำนวนมากซึ่งได้รับค่าตอบแทน แม้ในอดีตจะมีการเกณฑ์ทหารทั้งในยามสงครามและยามสงบ กองทัพมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา สัมผัสความสามัคคีและเอกลักษณ์ของชาติถูกสร้างขึ้นจากผลของชัยชนะ กองทัพอากาศสหรัฐฯ นำเอา กูเกิล กลาส อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะมาทดสอบใช้งานภาคสนาม เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ช่วยให้ทหารปฏิบัติภารกิจดีขึ้นหรือไม่ โดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้งานบนระบบแอนดรอยด์ แต่ยังพัฒนาไม่เสร็จในเวลานี้ ทอ.สหรัฐ ทดสอบใช้กูเกิล กลาส สำหรับทหารที่ปฏิบัติภารกิจในสนามรบ

เว็บไซต์ Cnet อ้างการรายงานของ venturebeat ที่ระบุว่า ขณะที่ทีมวิจัยและทดสอบ “แบทแมน” ที่ ฐานทัพอากาศไรท์ แพททิสัน กำลังอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานแว่นตา กูเกิลกลาส (Google Glass) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในการรบภาคสนาม แอนเดรส คาลโว นักพัฒนาซอฟต์แวร์พลเรือน และผู้รับเหมา ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ระบุว่า เทคโนโลยีนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรับในระยะเวลาอันใกล้ อุปกรณ์สวมใส่ได้ไม่เป็นหมัดเด็ดสำหรับสิ่งต่างๆ ที่กองทัพอากาศต้องการ นักพัฒนาจะทำแอพพลิเคชั่นขึ้นมาใช้บนระบบโอเอสแอนดรอยด์

กูเกิล กลาส มีความสามารถบันทึกวิดีโอ ถ่ายภาพ สนทนาข้อความ และค้นหาเส้นทาง หาข้อมูลจากเว็บไซต์ และอื่นๆ รุ่นนี้เป็นแบบที่ใช้แบบเรียลไทม์ และมีขีดความสามารถใช้ในสถานการณ์อันตรายแบบที่ทหารเจอ เพื่อใช้ในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทหาร มีบางแอพพลิเคชั่นที่มีอินเทอร์เฟซช่วยให้อุปกรณ์สวมใส่สามารถช่วยกองทัพอากาศได้มากขึ้น ทีมพัฒนาที่ฐานทัพอากาศไรท์ แพททิสัน กำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้งานในสมรภูมิรบ โดยสร้างบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แพลตฟอร์ม ตามรายงานของ venturebeat กูเกิล และทอ.สหรัฐฯ ไม่ได้เป็นพันธมิตรกันในโครงการทดสอบอุปกรณ์สวมใส่ดังกล่าว

และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กูเกิลกลาสถูกเลือกมาใช้งานโดยเหล่ามืออาชีพ นอกเหนือจากเซียนด้านไอที ยังมี นักดับเพลิง แพทย์ และคนทำงานภาคสนาม ที่ได้มีการร่วมทดสอบอุปกรณ์ไปเมื่อเดือน มี.ค.2557 ที่ผ่านมา โดยห้องฉุกเฉินของคลินิกแห่งหนึ่งในเมืองบอสตัน ได้ประกาศว่าจะนำกูเกิลกลาสมาใช้ในการ ทดสอบคนไข้ให้อ่านตัวอักษรบนชาร์ต

การรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ

พื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศ

มีความสำคัญยิ่งต่อการรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนนั้น มิได้หมายถึงการสร้างรั้ว เครื่องกีดขวาง การวางกำลังทหาร กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อตรึงแนวชายแดนเท่านั่น แต่ยังหมายถึงภารกิจที่ต้องฟื้นฟูศักยภาพของประชาชนให้เข้มแข็งทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้สูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นปราการพลังประชาชน

สถานการณ์การก่อการร้ายในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้ลดจำนวนการก่อเหตุลงเป็นอย่างมาก แต่ก็ถือว่าการก่อการร้ายยังคงเป็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก ขณะเดียวกันปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างเชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้ง ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม-อารยธรรม ยังเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศต่างๆและระหว่างประเทศ ดังนั้นการผนึกกำลังป้องกันประเทศ โดยการนำทรัพยากรที่เป็นพลังอำนาจของชาติทุกประเภท ในทุกมิติทั้งด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบูรณาการอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นระบบตั้งแต่ยามปกติ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอำนาจกำลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการเตรียมการและกระทำอย่างต่อเนื่องทั้งในยามปกติและยามสงคราม

หน้าที่ในการรักษาความสงบตามแนวชายแดน

ในลักษณะจัดชุดเฝ้าตรวจ และชุดลาดตระเวนตามเส้นทาง ช่องทาง หรือพื้นที่ที่คาดว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อสกัดกั้น ปราบปราม การกระทำผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่หวงห้ามทางทหาร การลักลอบนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ออกนอกประเทศ การลักลอบขนสินค้าหลบเลี่ยงภาษี การค้าอาวุธสงคราม และการปล้นราษฎรตามแนวชายแดน การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการป้องกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ชุมชน ในตำบลชายแดนให้มีภูมิคุ้มกันจากปัญหาต่างๆ และยังต้องมีการส่งเสริมความเข้าใจที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดการนำไปสู่ความขัดแย้ง และเพิ่มความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน

การจัดการความขัดแย้งระหว่างชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และพลังงาน รวมทั้งการทหาร โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกไร้พรมแดน สำหรับสถานการณ์การก่อการร้ายในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้ลดจำนวนการก่อเหตุลงเป็นอย่างมาก แต่ก็ถือว่าการก่อการร้ายยังคงเป็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก ปัญหาความมั่นคงที่สำคัญของไทยที่ปรากฏขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา คือ ความแตกแยกของคนในชาติ ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติในเวลาอันใกล้ โดยได้มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องหรือเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายมากขึ้น กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมให้การชุมนุมดังกล่าวอยู่ในความสงบ เพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นแก่ต่างประเทศ

ปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ซึ่งยังคงมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาการก่อการร้ายสากล ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาโจรสลัด ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่หากไม่ควบคุมหรือรีบดำเนินการแก้ไข อาจจะขยายขอบเขตมากขึ้น และส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อประชาชน และประเทศชาติได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกองทัพไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้วยการปรับปรุงพัฒนา ระบบการฝึก และศึกษาอบรมให้มีความรู้ทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งปลูกจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันประเด็นปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยมากมักมีที่มาจากทัศนคติของสังคมที่มีต่อกันมากกว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองและการทหาร ทัศนคติของสังคมที่นำไปสู่การจุดประเด็นความขัดแย้งและความหวาดระแวงที่เกิดขึ้น โดยหลักแล้วมักมีสาเหตุมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยในลักษณะของการใช้ศักยภาพที่เหนือกว่าเข้าไปแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การจับปลาข้ามเขตน่านน้ำ การทำไม้และแร่ธาตุ ทั้งวิธีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งการไปแสวงประโยชน์จากการลงทุนกับเพื่อนบ้านที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจน้อยกว่า

การขจัดเงื่อนไขและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในของประเทศบริเวณพื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่มีปัญหาด้านความมั่นคง โดยให้ความสำคัญต่อการปราบปรามขบวนการก่อการร้าย การลักลอบค้าอาวุธสงครามและการค้ายาเสพติด และได้จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญต่อโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาพต่างๆ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกเหล่าทัพได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้น ซึ่งมีการดำเนินการตามโครงการต่างๆ สนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านยาเสพติดในหลายรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ภาระกิจหน่วยทหาร US

ยุทธศาสตร์ทหารที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องชนะสงคราม ซึ่งตามที่ได้กล่าวข้างต้น สงครามขณะนี้ คือ สงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่รบกับ Al-Qaeda และตาลีบัน ในอัฟกานิสถานและปากีสถาน ซึ่งจะมียุทธศาสตร์ย่อยดังนี้

– โต้กลับการรุกคืบของตาลีบันโดยใช้กำลังทหารสหรัฐร่วมกับ NATO
– ปฏิเสธไม่ให้ตาลีบันเข้ายึดครองเมืองและเขตเศรษฐกิจ
– รุกคืบเข้าไปในเขตรอบนอกที่ตาลีบันยึดครองอยู่ และป้องกันไม่ให้ Al-Qaeda กลับมาตั้งแหล่งซ่องสุมใหม่ในอัฟกานิสถาน
– ทำให้สมรรถภาพของตาลีบันลดลงในระดับที่กองกำลังของอัฟกานิสถานจะจัดการได้ การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องมีการเพิ่มกำลังทหารเข้าไป โดยจะมีการเพิ่มกำลังทหารให้ได้ประมาณ 1 แสนคน

· ยุทธศาสตร์ป้องกันและป้องปรามความขัดแย้ง

ยุทธศาสตร์นี้จะป้องกันสหรัฐจากการถูกโจมตี และป้องปรามศัตรู ส่งเสริมความมั่นคงในระดับภูมิภาค และการเข้าถึงเขตสากล (global commons อาทิ อวกาศ น่านน้ำสากล ขั้วโลกใต้) โดยจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือพันธมิตรในการส่งเสริมสมรรถภาพทางทหาร แต่เอกสาร QDR เน้นว่า อำนาจอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐจะยังเป็นแกนหลักของยุทธศาสตร์การป้องกันและการป้องปราม โดยสหรัฐจะยังคงมีอาวุธนิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องปรามการโจมตีสหรัฐและพันธมิตร นอกจากนี้ สหรัฐจะช่วยเหลือพันธมิตร ด้วยการจัดตั้งระบบป้องปรามในระดับภูมิภาค ด้วยการคงกองกำลังทหารสหรัฐระบบป้องกันขีปนาวุธ และระบบป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์การชนะสงครามในรูปแบบใหม่ๆ

ถ้าการป้องปรามล้มเหลวและศัตรูข่มขู่หรือใช้กำลัง สหรัฐก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งในอนาคตที่จะมีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึง

– การเอาชนะกลุ่มก่อการร้าย โดยเฉพาะ Al-Qaeda และพันธมิตร

– การเอาชนะการรุกรานจากรัฐศัตรู

– การป้องกันอาวุธร้ายแรง โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ศัตรูที่ไม่ใช่รัฐมีอาวุธร้ายแรง

– ช่วยเหลือรัฐที่อ่อนแอในการเผชิญกับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย

– เตรียมพร้อมทำสงครามในอินเตอร์เน็ต

มาทำความรู้จักกับภารกิจหน่วยทหารสหรัฐอเมริกา

กองทัพสหรัฐอเมริกา เป็นกองทัพของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ เหล่านาวิกโยธิน กองทัพอากาศและหน่วยยามฝั่ง สหรัฐอเมริกามีประเพณีพลเรือนควบคุมทหารอย่างเข้มแข็ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บัญชาการทหาร และมีกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักซึ่งนำนโยบายทางทหารไปปฏิบัติ กระทรวงกลาโหมมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (Secretary of Defense) ซึ่งเป็นพลเรือนและอยู่ในคณะรัฐมนตรี เป็นเจ้ากระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ในอันดับที่สองของสายการบังคับบัญชาของทหาร รองแต่เพียงประธานาธิบดี และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหลักของประธานาธิบดีในกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง กับกระทรวง ประธานาธิบดีมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Council) เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Advisor) เป็นผู้นำ เพื่อประสานงานการปฏิบัติทางทหารกับการทูต ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีเสนาธิการร่วม (Joint Chiefs of Staff) เจ็ดคนเป็นที่ปรึกษา ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยหัวหน้าเหล่าทัพต่าง ๆ ของกระทรวงและหัวหน้าสำนักงานหน่วยรักษาดินแดน (National Guard Bureau) โดยประธานเสนาธิการร่วมและรองประธานเสนาธิการร่วมเป็นผู้สรรหาผู้นำ ผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งไม่เป็นสมาชิกของเสนาธิการร่วม

ทุกเหล่าทัพประสานงานระหว่างปฏิบัติการและภารกิจร่วม ภายใต้การบังคับบัญชาพลรบรวม (Unified Combatant Command) ซึ่งอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยกเว้นหน่วยยามฝั่ง หน่วยยามฝั่งอยู่ในการบริหารจัดการของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) และได้รับคำสั่งปฏิบัติการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ ประธานาธิบดีหรือรัฐสภาคองเกรสอาจโอนอำนาจการบังคับบัญชาหน่วยยามฝั่งไปให้กระทรวงทหารเรือ (Department of the Navy) ในยามสงครามได้ เหล่าทัพทั้งห้าล้วนจัดเป็นหน่วยที่แต่งเครื่องแบบของสหรัฐอเมริกาอันมีอยู่ เจ็ดหน่วย อีกสองหน่วยได้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข (Public Health Service Commissioned Corps) และ หน่วยการบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps) ของสหรัฐ
นับแต่ก่อตั้ง กองทัพมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา สัมผัสความสามัคคีและเอกลักษณ์ของชาติถูกสร้างขึ้นจากผลของชัยชนะในสงครามบาร์บารีทั้งสองครั้ง กระนั้น บิดาผู้ก่อตั้งยังไม่ไว้ใจการมีกำลังทหารถาวร จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองปะทุ สหรัฐอเมริกาจึงตั้งกองทัพบกประจำการขนาดใหญ่อย่างเป็นทางการ รัฐบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ ค.ศ. 1947 ซึ่งผ่านมติเห็นชอบในช่วงเริ่มแรกของสงครามเย็น ได้จัดตั้งกรอบทหารสหรัฐอเมริกาสมัยใหม่ รัฐบัญญัติดังกล่าวรวมกระทรวงสงคราม และ กระทรวงทหารเรือในอดีตเข้าด้วยกันเป็นหน่วยจัดตั้งทหารแห่งชาติ (National Military Establishment) ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงกลาโหมใน ค.ศ. 1949 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้นำ ตลอดจนตั้งกระทรวงทหารอากาศและสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ภาระกิจหน่วยทหาร ปกป้องชายแดน ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

ในการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานติดต่อประสานงานกับสหประชาชาติและดูแลภาพรวมของความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติในกรอบต่าง ๆ จะหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า ปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งใดที่ไทยควรเข้ามีส่วนร่วม โดยพิจารณาผลกระทบด้านความมั่นคง การเสริมสร้างศักดิ์ศรีและบทบาทของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ และการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานไทยในบทบาทเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศ นอกเหนือจากบทบาทในด้านการกำหนดนโยบายในภาพกว้างแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังทำหน้าที่กระจายข่าวสารข้อมูลและวิเคราะห์พัฒนาการของปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นหน่วยงานหลักของไทยที่เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ไทยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศกำลังพัฒนาภายใต้กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement: NAM) เพื่อผลักดันประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนา อาทิ ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม การปรับอัตราค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บให้เป็นมาตรฐานเดียว การเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย การเรียกร้องให้มีการกระจายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพให้ทั่วถึงตามภูมิภาค และการเรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นประเทศสนับสนุนกำลังพลได้มีโอกาสมากขึ้นในการร่วมหารือกับคณะมนตรีความมั่นคงฯ เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตอาณัติและการประเมินสถานการณ์ในการจัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพ

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำยุทธศาสตร์การเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ปี 2553-2557 เพื่อเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพอย่างบูรณาการ และเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดยุทธศาสตร์ย่อยและแผนงานในระดับหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับบทบาทของไทยในการสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและกรอบความร่วมมืออื่น ๆ โดยได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าว