รู้จักกับทหารให้มากกว่าที่เคย

นักการทหารหลายท่านอาจจะให้คำจำกัดความของคำว่า อาชีพทหาร กับ ทหารอาชีพ ที่เหมือนกัน แต่ตามแนวความคิดของผมครับ นั้นผมคิดว่าต่างกัน เพราะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในปัจจุบันได้กดดัน และ ผลักดันให้ทหารจำนวนหนึ่งมีกระบวนการ และวิธีคิดที่เปลี่ยนไป คือตัวเองมีอาชีพเป็นทหารแค่แต่งเครื่องแบบ และมียศทางทหาร แต่โดยจิตใจแล้วไม่ได้มีความเป็นทหารเลย

สำหรับผมนั้นความหมายของคำว่าทหารอาชีพนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าคำว่าอาชีพทหาร เพราะเราต้องมีจิตวิญญาณในการเป็นทหาร ทหารอาชีพในกรอบความคิดของผม จะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของการเป็นทหาร มีความเชี่ยวชาญในการรบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน และกล้าหาญ

บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็นทหารที่เป็นทหาร หรือที่เรียกว่าทหารอาชีพนั้น จะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับความไว้วางใจจากประชาชน ประพฤติตัวอยู่ในกรอบของระเบียบวินัย ถึงแม้ในปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย และรวดเร็ว เราต้องยอมรับว่ามีทหารจำนวนหนึ่งไม่สามารถทดต่อกระแสทางสังคมที่กดดัน และการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทหารเหล่านั้น เดินออกนอกเส้นทางของทหารอาชีพไปสู่การเป็นแค่ผู้มีอาชีพทหาร บางคนเข้าไปสู่เส้นทางของการเมือง บางคนเข้าไปสู่เส้นทางของธุรกิจ และที่แย่กว่าพวกอื่นคือเดินไปสู่เส้นทางของการกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ซึ่งการกระทำของทหารที่ไม่ได้เป็นทหารอาชีพย่อมส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อสถาบันทหาร