หน้าที่ต้องปฏิบัติของทหารจะออกทำการฝึกราชการสนามหรืออยู่ในสนามรบ

17

เมื่อทหารจะออกทำการฝึกราชการสนามหรืออยู่ในสนามรบก็ตาม ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้ ทหารจะออกนอกแถวโดยไม่ได้รับคำสั่งไม่ได้เป็นอันขาด โอกาสที่หลงกรมกองของตนถ้าพบกรมกองทหารที่อื่น ต้องเข้ารายงานและฟังการบังคับบัญชา ทำการร่วมรบกับหน่วยที่ตนรายงาน และขอให้ผู้ที่ตนรายงานนั้นเขียนหนังสือรับรองไว้ด้วยและถ้าพบกรมกองเดิม ต้องรีบกลับทันที ต้องฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และต้องเชื่อฟังนายทหารอื่น ๆ ถึงมิใช่เป็นผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ เช่น เมื่อรอเข้าสนาม หรือผู้ทำการแทนต้องพร้อมที่จะรบเสมอ อาวุธและกระสุนอย่าให้สูญหายและขาดมือ

อย่ายิงกระสุนให้เปลืองโดยเปล่าประโยชน์ จงถนอมกระสุนและทำการยิงให้ได้ผลต้องยิงให้แม่นยำทุก ๆ นัด อย่ายิงโดยหวังผลเป็นส่วนรวม อย่ายิงอย่างเดาสุ่มต้องสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างจริงใจดังเพื่อนร่วมตายต้องอดทนกล้าหาญไม่คิดถึงความเหนื่อยยาก ไม่ยอมแพ้ข้าศึกง่าย ๆ อย่าหลีกเลี่ยงออกนอกแถวโดยอุบายต่าง ๆ ซึ่งแสดงว่าเป็นคนขลาด เช่นการนำคนเจ็บป่วยออกนอกกองรบ จะทำได้ก็เพียงพาเข้าหาที่กำบังใกล้เคียงเท่านั้น อย่าใจดีกับข้าศึกที่มีอาวุธและต่อสู้กับเรา แต่ถ้าข้าศึกยอมแพ้หรือบาดเจ็บไม่ต่อสู้เราต้องมีใจกรุณาฐานะเพื่อนมนุษย์อย่าเกี่ยวข้องกับข้าศึกเป็นอันขาดยกเว้นแต่ผู้เจรจาศึก ผู้สวามิภักดิ์ ผู้บาดเจ็บ เกี่ยวข้องได้

ขณะอยู่ในสนามรบต้องไม่โฆษณาข่าวร้ายหรือแสดงกิริยาให้หวาดกลัว ตื่นเต้น ซึ่งจะทำให้เกิดเสียกำลังใจในหมู่ทหารถ้าถูกอาวุธข้าศึกไม่ควรร้องเอะอะโวยวาย หรือ ถ้าบาดเจ็บแต่เพียงเล็กน้อย  ไม่ควรไปที่พยาบาลเลยทีเดียว ควรทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน แล้วทำการรบต่อไปทหารทุกคนต้องรู้สึกว่าในเวลาทำการรบนั้น  เราได้พลีชีพเพื่อประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์แล้ว ทุกคนไม่ต้องกลัวตายถ้าเกิดท้อถอยขึ้นในเวลารบ ให้คิดถึงประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญและมองดูตัวคนที่เคารพมากที่สุดแล้วทำตามเขา อย่ายอมแพ้ สู้ตายดีกว่ายอมเป็นเชลยในเวลารบ ห้ามมิให้ทหารคนใดถอยลงมาข้างหลังโดยมิได้รับคำสั่งเป็นอันขาด (เว้นแต่เพื่อใช้ภูมิประเทศ) และห้ามมิให้เลิกทำการรบหรือละทิ้งที่มั่น โดยมิได้รับคำสั่งอย่างแน่ชัดเป็นอันขาด

เมื่อทหารถูกจับเป็นเชลยต้องไม่ตอบคำถามใด ๆ แก่ข้าศึกนอกจากยศ นาม  เครื่องหมายประจำตัวเท่านั้น การไม่ตอบปัญหาอย่างอื่นย่อมเป็นเกียรติศักดิอันหนึ่งของทหารต้องปกปิดเหตุการณ์ฝ่ายเรามิให้ข้าศึกทราบ ต้องระวังเอกสาร หรือจดหมายส่วนตัวก็มิให้ตกถึงมือข้าศึกเป็นอันขาด ถ้าทราบเหตุการณ์ข้าศึกต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เมื่อ ผบ.หมู่ หรือ รองผบ.หมู่ ทำการรบไม่ได้หรือตาย ทหารที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นผู้กล้าหาญและมีความสามารถจะต้องรีบเข้าทำหน้าที่แทนต่อไปทันที การหันหลังให้ข้าศึกให้โทษร้ายแรงที่สุด เพราะข้าศึกทำอันตรายเราได้ฝ่ายเดียว